Do số lượng thợ điện và nước còn hạn chế nên “Dịch Vụ Sơn Sửa Sài Gòn” chỉ có thể nhận thi công, sửa chữa, bảo trì các công trình tại các quận: Quận 1, Quận 4, quận 3, Quận 7. Các quận khác với quy mô và số lượng lớn chúng tôi mới có thể đảm nhận. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ phục vụ khách hàng ở tất cả các quận huyện trong thành phố. Khi có sự cố về hệ thống điện, hệ thống nước, hay liên hệ với ” Dịch Vụ Sơn Sửa Sài Gòn” để được phục vụ tốt nhất.

Viết bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *