Nhận thi công mới, sửa chữa nhà cũ, nhận thầu trọn gói công trình…