Thi công trần, vách thạch cao. Thi công trần kiểu, trần thả, trần phẳng. Vách 2 mặt, 1 mặt, khung tường, mẫu, biểu tượng thạch cao