Vận chuyển

Cung cấp dịch vụ chuyển hàng hóa, chuyển nhà, chuyển văn phòng trọn gói…

Hiện tại công ty nhận vận chuyển hàng hóa đi các tuyến như sau:

Nhận vận chuyển tất cả các loại hàng hóa trừ hàng quốc cấm và công ty còn nhận các dịch vụ :